T. Litovkina Anna Tischner European University (Krakkó, Lengyelország) egyetemi tanára és a Selye János Egyetem (Komárno, Szlovákia) docense. A néprajztudományok kandidátusa, habilitált főiskolai tanár. A főleg nyelvészeti, néprajzi és országismereti témájú kurzusokat tart, pl.: amerikai humor, amerikai folklór, angol nyelv, orosz nyelv, magyar nyelv mint idegen nyelv. Magyarországon és külföldön egyaránt elismert közmondáskutató, kilenc könyv szerzője, pl. Magyar közmondástár (2005), Old Proverbs Never Die, They Just Diversify: A Collection of Anti-Proverbs (2006, közösen Wolfgang Miederrel), Viccében él a nemzet. Válogatott közmondás-paródiák (2006, közösen Vargha Katalinnal). Több mint száz tanulmányt és könyvfejezetet írt. Öt kötet szerkesztője: Acta Ethnographica Hungarica 52 (1) különszáma: Anti-Proverbs in Contemporary Societies (2007, közösen Carl Lindahllal); Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai (2008, közösen Daczi Margittal és Barta Péterrel), Acta Ethnographica Hungarica 54 (1) különszáma: Humor and Folklore (2009, közösen Barta Péterrel). A Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport vezetője.

Originally from Russia, Anna T. Litovkina lives in Hungary and is professor in the Applied Linguistics Faculty at Tischner European University, Cracow and assistant professor in the Department of Modern Philology at János Selye University (Komárno, Slovakia). She has a PhD in ethnography, and is also a habilitated doctor in linguistics. She has taught a number of courses on linguistics, folklore and cultural studies (including such specialized offerings as Anglo-American Proverbs, American Humor, and American Folklore), as well as on the English, Hungarian and Russian languages. She is the author of nine books on proverbs, including A Proverb a Day Keeps Boredom Away (2000), Magyar közmondástár (2005), Old Proverbs Never Die, They Just Diversify: A Collection of Anti-Proverbs (in co-authorship with Wolfgang Mieder, 2006), „Viccében él a nemzet”. Válogatott közmondás-paródiák (2006, in co-authorship with Katalin Vargha), as well as more than one hundred articles on the subject. She has been a co-editor of a number of volumes on humour: special issue (52/1) of Acta Ethnographica Hungarica on Anti-Proverbs (2007, with Carl Lindahl) and of a special issue (54/1) of Acta Ethnographica Hungarica on Humour and Folklore (2009, with Péter Barta). Leader of the International Research Group for Folklore and Linguistics.

© Anna T. Litovkina 2009 litovkinterrasoft.hu

Web: Olga Mirenska mirenskayayahoo.de www.design-foto-web.de