References

References to Anna T. Litovkina’s publications

Tóthné Litovkina, Anna (1989). Kísérlet a magyar és orosz közmondások nyelvi elemzésére. Magyar Nyelv l, 58–69.
Tóthné Litovkina, Anna (1990). Zvukovye osobennosti vengerskih poslovic. In: Congressus Septimus Internationalis FennoUgristarum Debrecen 27.VIII./ 2.IX.199O Sessiones Sectionum Dissertationes Linguistica, Debrecen, 1990, 325–330.
Tóthné Litovkina, Anna (1992). Egy sajátos műfaj: a közmondások ismeretének vizsgálata Tolna megyében. Dunatáj 2–3, 63–73.
Tóthné Litovkina, Anna (1992). The Use of Proverbs In Contemporary Hungarian Society. A Study of National Identity Among Hungarians of Tolna County Through Proverbs. European Journal for Semiotic Studies. Vol. 4 (1,2), 289–316.
Tóthné Litovkina, Anna (1993). Felmérés a magyar közmondások ismeretére vonatkozóan és a felmérésben legismertebbeknek bizonyult közmondások elemzése. Kandidátusi disszertáció. (kézirat)
Tóthné Litovkina, Anna (1993). Magyar közmondások hangtani sajátosságai. Magyar Nyelv 2, 209–213.
Grotjahn, Rüdiger – Anna Tóthné Litovkina – Peter Grzybek – Christoph Chlosta – Undine Roos (1993). Statistical Methods in the Study of Proverb Knowledge: An Analysis of the Knowledge of Proverbs in Contemporary Hungarian Culture (Tolna County). Semiotische Berichte 3, 4, 275–308.
Tóthné Litovkina, Anna (1994). A magyarországi parömiológiai felmérésben legismertebbeknek bizonyult közmondások szókincsének statisztikai vizsgálata. Magyar Nyelv 4, 455–463.
Tóthné Litovkina, Anna (1994). The Most Powerful Markers of Proverbiality. Perception of Proverbs and Familiarity with Them Among 40 Americans. Semiotische Berichte 1–4, 327–353.
Tóthné Litovkina, Anna (1995). 7–17 éves tanulók közmondásokban való jártassága. In: Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos Közleményei, volume 1/3., 35–47.
Tóthné Litovkina, Anna (1995). A gyerekek közmondásokban való jártassága és a közmondások szerepe az általános iskolai tankönyvekben. In: Gyermekvilág a régi magyar falun (Nemzetközi tanácskozás, Jászberény–Szolnok, 1993, oktober 15–16), Szolnok, 2. kötet, 717–743.
Tóthné Litovkina, Anna (1996). A Few Aspects of Semiotic Approach to Proverbs with Special Reference to Two Important American Publications. Semiotica 108–3/4, 307–380.
Tóthné Litovkina, Anna (1996). Conducting a Paremiological Experiment in Hungary. In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 13, 161–183.
Tóthné Litovkina, Anna (1996). Parömiológiai felmérés Magyarországon. Magyar Nyelv, 4. szám, 439–457.
Tóthné Litovkina, Anna (1996). A Proverb a Day Keeps Students Awake. NovELTy, Dec, 88–96.
Tóthné Litovkina, Anna (1997). Adalékok a legismertebb magyarországi közmondások vizsgálatához. In: Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos Közleményei. Volume 2, 33–46.
Tóthné Litovkina, Anna (1997). How Do Sex, Age, Settlement Type, Education and Parental Background Influence the Knowledge of Proverbs in Hungary? In: Proceedings of the Fifth Congress of the International Association for Semiotic Studies, Berkeley 1994. Mouton de Gruyter: Berlin, New York, 1147–1150.
Tóthné Litovkina, Anna (1997). Perception of Proverbs and Familiarity with Them. Figurativeness as One of the Most Powerful Markers of Proverbiality. In: Proceedings of the Fifth Congress of the International Association for Semiotic Studies, Berkeley 1994. Mouton de Gruyter: Berlin, New York, 215–218.
Tóthné Litovkina, Anna (1998). An Analysis of Popular American Proverbs and Their Use in Language Teaching. In: Walter Heissig and Rüdiger Schott (eds.). Die heutige Bedeutung oraler Traditionen – Ihre Archivierung, Publikation und Index-Erschließung (The Present-Day Importance of Oral Traditions: Their Preservation, Publication and Indexing). Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 131–158.
Tóthné Litovkina, Anna (1998). How Many Proverbs and What Proverbs Are Still Commonly Familiar among Hungarian Children and Adolescents? In: Studien zur Phraseologie und Parömiologie. Europhras 95. Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt. (eds. W. Eismann – P. Grzybek – W. Mieder), 807–821.
Tóthné Litovkina, Anna (1999). "If You Are Not Interested in Being Healthy, Wealthy and Wise – How about Early to Bed?" Sexual Proverb Transformations. Semiotische Berichte mit Linguistik Interdisziplinär 23, 1–4, Sex and the meaning of Life / Life and the Meaning of Sex, ed. by Jeff Bernard – Dinda L. Gorlée – Gloria Withalm.
Tóthné Litovkina, Anna (1999). Spare the rod and spoil the child: Sexuality in proverbs, sayings and idioms. In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 16, 141–165.
Mieder, Wolfgang – Anna Tóthné Litovkina (1999). Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs. Burlington: The University of Vermont.
T. Litovkina, Anna (2000). A Proverb a Day Keeps Boredom Away. Szekszárd–Pécs: IPF–Könyvek.
Tóthné Litovkina, Anna – Szilvia Csábi (2002). Metaphors We Love by: The Cognitive Models of Romantic Love in American Proverbs. In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 18, 369–398.
T. Litovkina, Anna (2004). Old Proverbs Never Die: Anti-Proverbs in the Language Classroom. In: Csaba Földes (ed.) Res humanae proverbium et sententiarum: Ad honorem Wolfgangi Mieder. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 295–326.
T. Litovkina, Anna (2004). Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. Szekszárd, 108 pp.
T. Litovkina, Anna – Vargha Katalin (2004). „Addig jár a borsó a levesbe, míg fizeted a menzát”. Közmondás-paródiák a PTE IGYFK diákjai tollából. In: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei. VII. kötet, 112–137.
T. Litovkina, Anna (2005). A proverbiumok használata a magyar szépirodalomban és publicisztikában. In: Csörsz Rumen István szerk., Mindenes Gyűjtemény I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Artes Populares 21. Bp., 2005. 431–48.
T. Litovkina Anna (2005). Magyar közmondástár. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
T. Litovkina Anna (2005). Old Proverbs Cannot Die: They Just Fade into ParoDY: Anglo-American Anti-Proverbs. Habilitációs dolgozat, Budapest: ELTE BTK. (kézirat)
T. Litovkina Anna – Wolfgang Mieder (2005). A közmondást nem hiába mondják (Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról). Budapest: Tinta Könyvkiadó.
T. Litovkina, Anna – Vargha, Katalin (2005). „Éhes diák pakkal álmodik”. Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai, Budapest.
T. Litovkina, Anna – Vargha, Katalin (2005). „Viccében él a nemzet”. Magyar közmondás-paródiák, Budapest.
T. Litovkina, Anna (2006). “На net и суда нет”: Punning in Anglo-American and Russian Anti-Proverbs, in: Слово в словаре и дискурсе. Сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера. Москва: ООО «Издательство Эльпис», 556–570.
T. Litovkina, Anna – Wolfgang Mieder (2006). Old Proverbs Never Die, They Just Diversify: A Collection of Anti-Proverbs. Burlington: The University of Vermont – Veszprém: The Pannonian University of Veszprém
T. Litovkina, Anna – Vargha Katalin (2006). „Viccében él a nemzet”. Válogatott közmondás-paródiák, Budapest: Nyitott Könyvműhely, 168 pp.
Vargha Katalin – T. Litovkina Anna (2007). Proverb Is as Proverb Does: A Preliminary Analysis of a Survey on the Use of Hungarian Proverbs and Anti-Proverbs. Acta Ethnographica Hungarica 52 (1), 135–156.
T. Litovkina, Anna (2007). Introduction. Acta Ethnographica Hungarica 52 (1), 3–16.
T. Litovkina Anna (2007). Never Do Today What Can Be Done Tomorrow: Most Frequent Types of Alteration in Anglo-American and Russian Proverb Transformations. In: “Phraseology in Linguistics and Other Branches of Science” Conference on Phraseology (2005. szept. 12–14., Strunjan, Szlovénia), 249–250.
T. Litovkina, Anna – Carl Lindahl (eds.) (2007). Acta Ethnographica Hungarica 52(1) on Anti-Proverbs in Contemporary Societies, 286 pp.
Boronkai Dóra – T. Litovkina Anna (2007). Appreciation of Humor in Hungarian Anti-Proverbs. Acta Ethnographica Hungarica 52 (1), 105–134.
T. Litovkina Anna – Vargha Katalin – Barta Péter – Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina (2007). Most Frequent Types of Alteration in Anglo-American, German, French, Russian and Hungarian Anti-Proverbs. Acta Ethnographica Hungarica 52 (1), 47–104.
Barta, Péter – T. Litovkina Anna – Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – Vargha Katalin (2008): Paronomázia az antiproverbiumokban – magyar, angol, német, francia és orosz példákkal. In: Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.) (2008): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 83–97.
Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina – T. Litovkina Anna – Barta Péter – Vargha Katalin (2008): Poliszémia, homonímia és homofónia az antiproverbiumokban – magyar, angol, német, francia és orosz példákkal. In: Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.) (2008): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 98–108.
T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – Vargha Katalin (2008): A szójáték egyes típusai az antiproverbiumokban – magyar, angol, német, francia és orosz példákkal. In: Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.) (2008): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 109–122.

References to Anna T. Litovkina’s name

Reviews about Anna T. Litovkina’s books

© Anna T. Litovkina 2009 litovkinterrasoft.hu

Web: Olga Mirenska mirenskayayahoo.de www.design-foto-web.de