Szakmai életrajzi adatok

Tanulmányok, disszertációk és tudományos minõsítés

Végzettség

1985 Moszkvai M.V. Lomonoszov Állami Egyetem Bölcsészkara

Oklevél: Filológus. Magyar nyelv tanár

kiegészítés – angol nyelv mint második idegen nyelv

kiegészítés – orosz mint idegen nyelv

Disszertációk
(2007) habilitált doktor (nyelvtudományokból; ELTE)

Disszertáció: Old Proverbs Cannot Die: They Just Fade into ParoDY: Anglo-American Anti-Proverbs, 2005.

Habilitációs előadások megtartása: Types of Punning in Anglo-American Anti-Proverbs (angolul), Antiproverbiumok (magyarul) (ELTE BTK, 2006. okt. 18)

(1993) néprajztudomány kandidátusa (MTA)

Disszertáció: Felmérés a magyar közmondások ismeretére vonatkozóan és a felmérésben legismertebbeknek bizonyult közmondások elemzése, 1993.

(1989) egyetemi doktor (orosz nyelvészetből; ELTE)

Disszertáció: Analiz jazyka vengerskih poslovic (Russkie ekvivalenty vengerskim poslovicam). A magyar közmondások elemzése nyelvészeti szempontból (A magyar közmondások orosz megfelelői). In: Proverbium Paratum 4, 1989, 1–141.

Nyelvtudás

Orosz: anyanyelvem

Magyar: felsőfokú

Angol: felsőfokú

Német: alapfokú

Munkahelyek

2009. októberétől–jelenleg Institute of Foreign Languages, State Higher Vocational School in Nowy Sacz (Nowy Sacz, Lengyelország), professzor

2009. szeptemberétől -jelenleg Tomori Pál Főiskola, Idegen Nyelvi Oktatási Központ vezetője, főiskolai tanár

2008. februárjától - 2009 júliusáig Kodolányi János Főiskola, Modern Nyelvek Intézete, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék főiskolai tanár

1987–2008. jan. Kaposvári Tanítóképző Főiskola Szekszárdi Tagozata, Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Pécsi Egyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Idegen Nyelvi Tanszék és Lektorátus A Pedagógusképző Intézet Nemzetiségi és Interkulturális Csoportja

1997–2008 jan. A Pedagógusképző Intézet Társadalomtudományi és Interkulturális Intézeti Tanszéke főiskolai tanár

2007 jan.–2008 jan. Erasmus koordinátor

1985–1986 Paksi Atomerőmű, tolmács

1982–1985 Az egyetemi tanulmányok mellett többször felvállaltam idegenvezetést és tolmácsolást (Moszkva: Goszkoncert, Goszkino, Szputnik Utazási Iroda, Sportszövetség, Szakszervezetek, stb.)

Főálláson kívüli tevékenység

(2009. aug. 13–22.) Popeye Utazási Iroda: tolmács. Skócia kerékpárral: felvidék (250 km kerékpárral)

(2008 szept. 8, Székesfehérvár) Tolmácsolás az Európai Unió témaköréből az ukrán hallgatók részére

(2008 júl. 31. – aug. 09.) Popeye Utazási Iroda: tolmács. A Temze eredésétől Londonig (200 km kenuval, Criklade – Oxford – Abingdon – Wallingford – Henley – Bray – Windsor – Chertsey – London)

(2008 aug. 10–20.) Popeye Utazási Iroda: tolmács. Skócia kerékpárral (270 km kerékpárral, Glasgow Prestwick – Inwereck – Arrochar – Gartocharn – Stirling – Linlithgow – Edinburgh)

(2007, 2003 – 2004) ECL Nyelvvizsga Központ (Szekszárd): vizsgáztató

(2000. febr. – 2000. jún.) Veszprémi Egyetem, Angol Tanszék, Veszprém óraadó oktató; tantárgyak: American Wit and Humor és Proverbs in an American Cultural Context

(1998. febr. – 1998. május) JPTE BTK, Angol tanszék, Pécs óraadó oktató; tantárgy: Proverbs in an American Cultural Context

(1996. szept. –1996. dec.) ELTE, Folklore Tanszék, Budapest óraadó oktató; tantárgy: Parömiológia (közmondás- és szólástudomány)

(1996. febr. – 1997. május) ELTE, Amerikanisztikai Tanszék, Budapest óraadó oktató; tantárgy: American Proverbs

(1993. szept. – 1995. dec.) JPTE BTK, Angol tanszék, Pécs óraadó oktató; tantárgy: American Proverbs

(1988–1992) Babits Mihály Művelődési Központ (Szekszárd), TIT (Szekszárd), Polifon Nyelviskola (Szekszárd) óraadó oktató: angol nyelvi tanfolyamok

(1985–1986) Paksi Atomerőmű oktató: orosz nyelvi tanfolyamok

Magyaroszágon oktatott tárgyak

Angol nyelven:

angol nyelv

angol nyelvtan

amerikai (angol közmondások)

közmondások az amerikai kulturális kontextusban

amerikai humor

tanulási készség fejlesztése

akadémiai studiumok

civilizáció

folklór

angol szóbeli és írásbeli szövegalkotás

magyar kultúra

humor az oktatásban

magyar nyelv mint idegen nyelv

szokások és fesztiválok

stílusgyakorlat

angol szóbeli és írásbeli szövegalkotás

bevezetés a nyelvészetbe

USA kulturális háttere

Magyar nyelven:

parömiológia (közmondás- és szólástudomány)

szövegtan és mondattan

nyelvszociológia

nyelvi szintek

folkorizmus és neofolklorizmus

folklór

magyar nyelv mint idegen nyelv

pszicho- és szociolingvisztika

romológia

Orosz nyelven:

orosz nyelv

stilisztika

orosz nyelvtan

civilizáció

Külföldön oktatott tárgyak (angolul)

  • bevezetés a nyelvészetbe
  • az USA kulturális háttere
  • az USA történelme
  • amerikai humor
  • amerikai folklór
  • olvasási készségek fejlesztése
  • leíró nyelvtan

Kutatási témák, kutatási projektek

Kutatási terület

parömiológia (közmondás- és szólástudomány)

parömiográfia (közmondás- és szólásgyűjtés)

kognitív nyelvészet

alkalmazott szövegnyelvészet

kontrasztív nyelvészet

amerikanisztika

folklór

szemiotika

lexikológia

lexikográfia

az idegen nyelvek oktatása (Magyar mint idegen nyelv; ESL)

frazeológia

pedagógia

humor

szociolingvisztika

nyelvhasználat az elektronikus és a nyomtatott médiában

interkulturális kommunikáció

Jelenleg folyó közös kutatási projektek

Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport vezetője http://www.kodolanyi.hu/humorkonferencia/nflkcs.php?page=tema

T. Litovkina Anna – Vargha Katalin (ELTE BTK): A magyar antiproverbiumok adatbázisának összeállítása; A magyar antiproverbiumok néhány általános kérdése és első kérdőíves felmérése

T. Litovkina Anna – Barta Péter (ELTE BTK) – Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina (PTE) – Vargha Katalin (ELTE BTK): Az antiproverbiumok ferdítési módjai (formai változatok és nyelvi humor) – magyar, angol, német, francia és orosz példákkal

T. Litovkina Anna – Boronkai Dóra (PTE IGYFK) – Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina (PTE) – Barta Péter (ELTE BTK) – Melita Alexa (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek): A magyar, angol, német, francia és orosz antiproverbiumok humorának értékelése szociolingvisztikai felmérések alapján

Előadások tartása házai konferenciákon és kongresszusokon

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. (Kodolányi János Főiskola –ELTE, Budapest, 2009. okt. 26–27.)

Tudomány-területek találkozása c. a Tomori Pál Főiskola nemzetközi tudományos konferencia (Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, 2009. nov. 19.)

II. MAGYAR INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIA (Kodolányi János Főiskola – Siófoki Oktatási Központ, 2009. szeptember 3–5)

Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában V (Pécs, 2008. nov. 21–22.)

A kommunikáció nyelvészeti aspektusai c. konferencia (ELTE – Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2008. nov. 3–4.)

I. MAGYAR INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIA (Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, 2007. szept. 13–14.)

Humor és nyelvészet/folklór nemzetközi szimpózium (Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, 2007. szeptember 14–16.)

„MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA” KARI PROGRAMJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZETI TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI NAPOK II. PTE IGYFK. (Szekszárd, 2006. nov. 29.)

Disciplinary and Interdisciplinary Phraseology International conference, organised by the Institute of German Studies of the Pannonian University Veszprém (Hungary) and the European Society of Phraseology (EUROPHRAS) (Veszprém, 9–11 June 2006).,

NYELVI MODERNIZÁCIÓ. Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. (Szent István Egyetem, Gödöllő, 2006. április 10–12).,

Pedagógusképző Intézeti Tudományos és Művészeti Napok I. A pedagógusképzés folyamata és megújítása szimpózium. PTE IGYFK. (Szekszárd, 2005. nov. 23.).,

Illyés-nappal egybekötött Tudomány Napja. PTE IGYFK. (Szekszárd, 2005. nov. 7.).,

Szövegfolklorisztikai konferencia, ELTE Néprajzi Intézete (Budapest, 2005. márc.11.).,

Illyés Gyula Emléknap és a Magyar Tudomány Napja. PTE IGYFK. (Szekszárd, 2004. nov. 11.)

Fulbright-Challenges and Responses (Conference Celebrating the 10th Anniversary of the Hungarian-American Fulbright Commission and the Hungarian Fulbright Association) (2002. ápr. 24–25.).,

5th HUSSE Conference (2001. jan. 25–27., Eger).,

X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus: A nyelv szerepe az információs társadalomban (Székesfehérvár, 2000. ápr. 18–20.)., HUSSE Conference (2000. nov. 10–11., Miskolc).,

A Frazeológiai Fórum (1997. dec. 6., Veszprém).,

19th Finnish-Hungarian Semiotic Symposium (1997. május 16., Budapest).,

"Nők a populáris kultúrában és a folklórban" interdiszciplináris konferencia (1997 ápr. 11–13., Budapest) .,

3th HUSSE conference (1997. jan. 30–febr.1., Pécs).,

6th IATEFL Hungary Conference (1996. okt. 18–20., Eger).,

Hon- és népismeret, a néphagyomány az oktató, -nevelőmunkában (1996. okt. 4–5., Budapest).,

"The Success of American English: Teaching American Studies in Central Europe" (Budapest, 1995. május 4–5).,

Gyermekvilág a régi magyar falun nemzetközi tanácskozás, Jaszberény–Szolnok (1993. okt.15–16.),

"Sign Constructing in Interdisciplinary and Cultural Setting" osztrák-magyar szemiotikai konferencia (Velem, 1992. április 22–23.).

III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Szeged, 1991. aug. 12–16.),

7. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Debrecen, 1990. aug. 27 – szept. 2.),

Népi Epikakutatás 9. Nemzetközi Kongresszusa (Budapest, 1989. június 10–17.).

Szekcióelnök

II. MAGYAR INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIA (Kodolányi János Főiskola – Siófoki Oktatási Központ, 2009. szeptember 3–5)

International Student Conference on Multicultural Communication (Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2008. nov. 28.),

A kommunikáció nyelvészeti aspektusai c. konferencia (ELTE – Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2008. nov. 3–4.), nov. 3.,

I. MAGYAR INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIA (Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, 2007. szept. 13–14): 2007. szept. 14.,

Disciplinary and Interdisciplinary Phraseology International conference, organised by the Institute of German Studies of the Pannonian University Veszprém (Hungary) and the European Society of Phraseology (EUROPHRAS) (Veszprém, 9–11 June 2006).,

NYELVI MODERNIZÁCIÓ. Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (2006. április 10–12, Szent István Egyetem, Gödöllő): III. Szekció: Alkalmazott szociolingvisztika (2006. ápr. 11.).,

HUSSE Conference (2000. nov. 10–11., Miskolc): Section D (2000. nov. 11).

Külföldi tanulmányutak, konferenciák, kutatás

Kutatás külföldi egyetemeken

Oxford University Press, 2002. szept. – dec. (Állami Eötvös kutatói ösztöndíjjal)

Department of Anthropology, University of California at Berkeley (Berkeley, California), 1998. szept. 1 – 1999. júl. 10. (Fulbright kutatói ösztöndíjjal)

Előadások tartása külföldi egyetemeken, főiskolákon és iskolákon

Institute of Foreign Languages, State Higher Vocational School in Nowy Sacz (Nowy Sacz, Lengyelország, 2009. októberétől – jelenleg). Kurzusok: Descriptive Grammar, Cultural Background of the USA, Introduction to Linguistics, Reading Comprehension, History of the USA, American Humor, American Folklore

2007 máj. 21-én, Tanárképző Főiskolai Kar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Eszék) – Appreciation of Humor in Anglo-American and Hungarian Proverb Transformations (a témát Boronkai Dórával közösen kutattuk)

2007 márc. 16-án, Wrocławi Egyetem és the American Corner – What Constitutes Humor in Anglo-American and Hungarian Anti-Proverbs? (a témát Boronkai Dórával közösen kutattuk)

2003. okt., Houston University – előadások tartása a parömiológia, folklór, nyelvészet és humor témakörből

2003. ápr., Houston University – There is no fuel like an oil fuel: proverb-transformations.,

2002. november 25-én, Oriel College, Oxford University – Old proverbs never die

2002. november 5-én, School of Scottish Studies, The University of Edinburgh – A good pun is hard to find: Techniques of punning in anti-proverbs

2002. október 16-án, The University of Sheffield – Techniques of proverb alteration

2001 máj. 9–10., Hogeschool Leiden, Rotterdami tagozata (Hollandia) – előadások tartása a parömiológia, folklór, nyelvészet és humor témakörből

2001 máj. 8-án., Schaepmanschool (Marijkesingel, Barendreght, Hollandia) – két osztályban való négy angol nyelvi óra tartása (magyar iskolások életéről; Ki mit tud Magyarországról? c. quiz)

1999 márc. 10-án., University of California at Berkeley (Berkeley, California) – Old proverbs never die; they are just transformed this way

1999 jan. 25-én, The University of Vermont (Burlington, Vermont) – Paremiological (proverbial) experiment conducted in Hungary

1999 jan. 19-én, Purdue University (Lafayette, Indiana) – Proverb transformations

Elõadások tartása hazai konferenciákon és kongresszusokon

Across Borders IV Conference: Migration in Culture, Language and Literature (State Higher Vocational School in Krosno, Krosno, Lengyelország, 2010. ápr. 16-17.)

LAFAL Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter 1st International Symposium (University of Łódź, Department of Pragmatics, Lengyelország, 2010. marc. 24-26.)

2nd Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (Tavira, Portugália, 2008. nov. 9–16.)

20th International ISHS Humor Studies Conference (Alcalá de Henares – Madrid, 2008. júl. 7–11.)

1st Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (Tavira, Portugália, 2007. nov. 5–12)

American Folklore Society Meeting (Milwaukee, Wisconsin, USA, October 18–22, 2006)

18th International Society of Humor Studies. Conference at the Danish University of Education (July 3–8, 2006)

“Phraseology in Linguistics and Other Branches of Science” Conference on Phraseology: (2005. szept. 12–14., Strunjan, Szlovénia)

Conference on Phraseology (2004. aug. 26–29., Basel, Svájc)

Conference on Phraseology (2002. jún. 2–5., Loccum, Németország).,

1999 International Humor Conference of the International Society for Humor Studies (Oakland, California, 1999. jún. 29.–júl. 3.).,

Annual Joint Meetings of the Southwestern Anthropological Association and the California Folklore Society (Fullerton, California, 1999. ápr. 16–18.).,

1998 Annual Meeting of American Folklore Society (Portland, Oregon, 1998. okt. 28–nov. 1).,

"Sex and the Meaning of Life /Life and the Meaning of Sex" interdiszciplináris konferencián (1998. március 26–29., Bécs).,

"Europhras '97: Phraseology and Paremiology" (1997. szept. 2–5., Liptovsky Ján, Szlovákia).,

"Semiotics Bridging Nature and Culture", VI International Congress, (Guadalajara, Mexikó, 1997. júl. 13–18.).,

9th International Symposium "Modelling History and Culture" (1996. nov. 22–24, Graz).,

Workshop on "The Present-Day Importance of Oral Traditions – Their Preservation, Publication and Indexing" (1995 nov. 19–23., St. Augustin, Bonn).,

"Europhras" 95: Europaishe Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt" (Graz, Leibnitz, 1995. szept. 13–19).,

International Conference "Semiotics of the Media" (Kassel, Németország, 1995. márc. 20–23.).,

XIth Congress of the International Society for Folk-Narrative Research (Mysore, India, 1995. jan 5–14.).,

V. Nemzetközi Szemiotikai Kongresszuson (Berkeley, 1994. június 11–19).,

"Kultursemiotik & Kulturtheorie" osztrák-magyar szemiotikai konferencián (Bécs, 1994. ápr. 7–9).,

"Holy Land International Congress for Folklore and Culture" kongresszuson (Nazaret, 1992 dec. 27 – 1993. jan. 3.).,

X Nemzetközi Népi Epikai Kongresszus, Innsbruck (1992 júl. 4–11).

Szekcióelnök

American Folklore Society Meeting (Milwaukee, Wisconsin, October 18–22, 2006); section: Proverbs and insults (Oct. 21, 2006)

Egyéb tudományos és szakmai aktivitások

Tudományos konferencia és szimpózium szervezése, programbizottság elnöke

II. MAGYAR INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIA (Kodolányi János Főiskola – Siófoki Oktatási Központ, 2009. szeptember 3–5) Konferencia weboldala: http://www.kodolanyi.hu/humorkonferencia

I. MAGYAR INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIA (Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, 2007. szept. 13–14.)

Humor és nyelvészet/folklór nemzetközi szimpózium (Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, 2007. szeptember 14–16.)

Diákkonferencia szervezése, programbizottság elnöke

International Student Conference on Multicultural Communication (Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2008. nov. 28) (közösen Wirthné Moricz Zsuzsannával)

Szakmai kirándulások megszervezése
1) a Kodolányi János Főoskolán tanuló Erasmus hallgatók részére:

(okt. 3, Budapest) Parlament, Néprajzi Múzeum, Széchenyi Fürdő

(okt. 17–18, Szekszárd – Pécs) Kilátó, Béla tér, Prométheusz Park, stb.

2) a PTE IGYFK-n tanuló Erasmus hallgatók részére:

2007. nov. 17.: Pécs, Siklós (a magyar-lengyel kulturális csereprogram keretében megérkezett lengyel hallgatók részére)

2007. szept. 16.: Szekszárd, Decs, Zengővárkony, Pécs (a „Humor and Linguistics/Folklore” nemzetközi szimpózium vendégei és külföldi Erasmus hallgatók részére)

2007. ápr. 29.: Komló, Beás cigány családok látogatása (a külföldi Erasmus hallgatók részére)

2006. dec. 1.: Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum látogatása (a külföldi Erasmus hallgatók részére)

3) a PTE IGYFK-n tanuló magyar hallgatók részére:

2006. márc. 10.: Budapest, Néprajzi Múzeum; Magyar Rádió (a magyar nyelv és kommunikációs szakos hallgatók részére) (ld. Keresztény Ákos: Egy kis pénteki kiruccanás. Hallató: A PTE–IGYFK HÖK unalomellenes lapja, 2006. március., 6.)

2005. nov. 11.: Budapest, Néprajzi Múzeum (az óvós és tanító szakos hallgatók részére) (ld. Borsós Noémi: Kirándulás a Néprajzi Múzeumba. Hallató: A PTE–IGYFK HÖK unalomellenes lapja, 2006. február., 11–12.)

Workshop tartása

Workshop: A PROVERB A DAY KEEPS BOREDOM AWAY: Incorporating of Proverbs into the Language Classroom, 2001. márc. 26. PTMIK Nyelvi Továbbképzési Iroda, ELT Resource Centre, Veszprém.

Nyilvános előadások
  • A magyar nyelv humora (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr, 2010. ápr. 22.)
Könyvbemutatók megszervezése

Ezerarcú humor (A Tinta Könyvkiadó bemutatója a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében, 2008. október 2.)

Magyar közmondástár (Könyvhét, Bonyhád, 2006. jún. 17.)

„Éhes diák pakkal álmodik”. Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai és „Viccében él a nemzet”. Magyar közmondás-paródiák (PTE IGYFK, 2005. ápr. 11.)

„Éhes diák pakkal álmodik”. Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai, „Viccében él a nemzet”. Magyar közmondás-paródiák és „A közmondást nem hiába mondják”. Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról (ELTE BTK, 2005. ápr. 20.)

„Éhes diák pakkal álmodik”. Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai, „Viccében él a nemzet”. Magyar közmondás-paródiák és „A közmondást nem hiába mondják”. Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról (PTE BTK, 2005. ápr. 26.)

Magyar közmondástár (MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 2005. jún. 21.)

”A Tale a Day Helps You Work, Rest and Play” (Fulbright Egyesület meghívására, Budapest., 2004. okt. 1)

Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs (PTE IGYFK, 2004. máj. 6.)

A Proverb a Day Keeps Boredom Away (PTE IGYFK, 2000. jún. 1.)

Tudományos testületekben tagság

Hungarian Association for Semiotic Studies

American Folklore Society

International Society for Humor Studies

MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete)

Magyar Néprajzi Társaság

Europhras (European Phraseology)

Fulbright Alumni.

International Association of Paremiology

Tudományos közéleti funkció

2006 – mostanáig: the European Society of Phraseology (EUROPHRAS), advisory board member

2007 – mostanáig: International Association of Paremiology, Advisory Board member

2003–2005: MTA Pécsi Akadémiai Bizottság II. sz. Filozófia-, Történettudomány és Néprajztudományok Szakbizottságának az 1. sz. Etnológiai Tudományok Munkabizottság

Ösztöndíjak, támogatások, díjak

Ösztöndíjak, támogatások

Megnyertem a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, amellyel 2002 szeptember elejétől 4 hónapot töltöttem az Oxfordi Egyetemen (Oxford University Press)

PTE Rektori ösztöndíj támogatásával 2001 október végén november – elején a 10 napos Oxfordi tanulmányútra mentem.

Erasmus ösztöndíjjal voltam Hollandiában (Hogeschool Leiden, mind Rotterdamban, mind Leidenban) (2001 májusa)

USIA (the United States Information Agency), Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság (Fulbright Commission) és CIES (the Council for International Exchange of Scholars) 10,5 hónapra szóló Fulbright kutatói ösztöndíjat biztosítottak számomra (University of California at Berkeley, 1998. szeptember 1. – 1999. július 11.)

1998-ban Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta az anyaggyűjtő szakmai utamat USA-ba a Mecenás Tehetséggondozó Alapból.

Az OTKA, a Szekszárdi Tudományos Ösztöndíj Alap és Mexikói Szemiotikai Társaság támogatja részvételemet a VI. Nemzetközi Szemiotikai Kongresszuson ("Semiotics Bridging Nature and Culture", Guadalajara, Mexico, 1997. jul. 13–18.)

Österreichische Gesellschaft für Semiotik ÖGS többszor támogatta részvételemet a "Kultursemiotik & Kulturtheorie" osztrák-magyar szemiotikai konferencián (Bécs, 1994. ápr. 7–9) és "Modelling History and Culture" 9. Nemzetközi Szimpoziumon (1996. nov. 22–24, Graz)

DAAD támogatta részvételemet a "Semiotics of the Media" (Kassel, Németország, 1995. márc. 20–23.)

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) támogatta részvételemet a "The Present-Day Importance of Oral Traditions – Their Preservation, Publication and Indexing" konferencián (1995. november. 19–23., St. Augustin, Bonn)

A FEFA támogatta tanulmányutamat New York, Bloomington, Los Angeles és Burlington városokba) (a Brooklyn College, UCLA, Indiana University, University of Vermont intézményekbe, 1995. május. 23– június 17.)

A FEFA támogatta tanulmányutamat Oxfordba (1994. október 17–nov. 3.)

A FEFA támogatta részvételemet az V. Nemzetközi Szemiotikai Kongresszuson, illetve kutatómunkámat az amerikai könyvtárakban (Berkeley, 1994. június 11–július. 4.)

Az OTKA és Soros Alapítvány támogatta részvételemet a Népi Epikakutatás 11. Nemzetközi Kongresszusán (Mysore, India, 1995. jan.)

Az AMFK támogatta az "Angol nyelv a közmondásokon keresztül" pályázatomat (1994–1995)

Tudományos díjak

A Magyar közmondástár c. művem az MTA Szótári Munkabizottsága által meghirdetett versenyen ,,Kiváló magyar szótár'' díjat nyert (2007. okt. 17.)

A PTE Tudományos és Kutatás-fejlesztési Bizottságának javaslatára a Magyar közmondástár című 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál megjelent pályaművemért az Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása Díjban részesültem. (2006. március 14.)

John Templeton Foundation (USA) alapítványtól kaptam egy díjat: közmondásokról és szólásokról szóló könyveket (2006. szept.)