Könyvek és szerkesztett kötetek

T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit (eds.) (2010): A humor dimenziói. Budapest: Tinta Könyvkiadó – BGF, 260 pp.
Barta Péter – T. Litovkina Anna (eds.) (2009). Special issue of Acta Ethnographica Hungarica on Humor and Folklore, 259 pp.
Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.) (2008). Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79./. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Recenziók

 • Daniss Győző: Kikellett vagy ki kellett. Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.) (2008). Ezerarcú humor. Népszabadság 2008. okt. 25.13.
 • Tarján Tamás: Példás rend (& lenség). Könyvhét XII. évf., 23–24. szám, 647.
 • Bényei Tamás: Nem vices. Élet és Irodalom.2008. dec. 12.24.
 • Bártfai László: Ezerarcú humor 2009.01.16. dunatv.hu/ péntek 15:07 (http://www.dunatv.hu/kultura/ezerarcu_humor.html)
 • Hahn Judit: Daczi, Margit – T. Litovkina, Anna – Barta, Péter (eds.) (2008) Ezerarcú humor [The Thousand Faces of Humour]. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia elõadásai. [The Presentations of the I. Hungarian Interdisciplinary Conference on Humour]. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 318 pp. Acta Ethnographica Hungarica 54 (1), 257–259.
T. Litovkina, Anna – Carl Lindahl (szerk.) (2007). Acta Ethnographica Hungarica 52 (1) tematikus kötete, Anti-Proverbs.

Recenziók

 • Campion-Vincent, Véronique (2008). Anti-Proverbs in Contemporary Societies. Acta Ethnographica Hungarica. An International Journal of Ethnography 52, 1, June 2007, 285 pp. Acta Ethnographica Hungarica 53/2, 457–458.
 • Dawies, Elizabeth (2008). Acta Ethnographica Hungarica. An International Journal of Ethnograpy, Vol. 52, 1. Edited by Anna T. Litovkina and Carl Lindahl. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. PP. 285. In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 25, 431–437.
 • Pamies, Antonio: Barna Gábor: Anti-proverbs = Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics 8, Universidad de Granada, Granada, 2007, 184–185.
 • Pon, Leonard (2007). Acta Ethongraphica Hungarica – An International Journal of Ethnography 52.1. Jezikoslovlje 8.2., 240–243.
 • Szõts Dávid: T. Litovkina Anna – Carl Lindahl (szerk.) Anti-Proverbs [Közmondások elferdítései] Acta Ethnographica Hungarica. (Vol. 52. Nr.1). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. 286 p. Modern Nyelvoktatás 2008. XIV évf. 3. szám, 86–88.
T. Litovkina, Anna – Vargha, Katalin (2006). „Viccében él a nemzet”. Magyar közmondás-paródiák, Budapest.
T. Litovkina, Anna – Wolfgang Mieder (2006). Old Proverbs Never Die, They Just Diversify Burlington: A Collection of Anti-Proverbs. Burlington: The University of Vermont – Veszprém: The Pannonian University of Veszprém

Recenziók

 • Andor József: Anna T. Litovkina–Wolfgang Mieder. Old Proverbs Never Die, They Just Diversify: A Collection of Anti-Proverbs. Burlington: The University of Vermont – Veszprém: The Pannonian University of Veszprém 2006. Acta Ethnographica Hungarica 52 (1), 225–248.
 • Pamies, Antonio: Anna T. Litovkina & Wolfgang Mieder: Old proverbs never die, they just diversify. Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics 8, Universidad de Granada, Granada, 2007, 181–184.
T. Litovkina Anna – Wolfgang Mieder (2005). A közmondást nem hiába mondják (Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról). Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Recenziók

 • Barta Péter: T. Litovkina Anna – Wolfgang Mieder: A közmondást nem hiába mondják (Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról). Fordítástudomány. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből. VII. évfolyam, 2. szám, Budapest, Scholastica, 2005, 109–112.
 • Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt: T. Litovkina Anna – Wolfgang Mieder: „A közmondást nem hiába mondják”. Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról. Budapest 2005. In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 23, 2006, 457–461.
T. Litovkina Anna (2005). Magyar közmondástár. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Recenziók

 • Barta Péter: T. Litovkina Anna, Magyar Közmondástár. Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve. Magyar Nyelv 2006. 3. 366–368.
 • Boronkai Dóra: T. Litovkina Anna: Magyar Közmondástár. Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve. Alkalmazott Nyelvtudomány. 2006. 6. évf. 1–2. sz. 208–11.
 • Chrenka Edit: Magyar közmondástár. Szabad Újság 2006.aug. 30, 10.
 • Daniss Győző: Várakozás jótett után. Népszabadság 2005. júl. 2., 16.
 • Dunai I.: Orosz anyanyelvű szerző állította össze az első magyar közmondástárat. Vasárnapi Dunántúli Napló, 2005. dec. 18. 3.
 • Fodor István. Nyelvészeti jegyzetek a Tinta Könyvkiadó három szótárával kapcsolatban… Modern Nyelvoktatás 2007, XIII. évfolyam 1. szám, 73–76.
 • Kádár Elza: Nyelvünk virágai. LUPE: A vizuális kommunikáció magazinja 2005. október., 12.
 • Morvay Károly: T. Litovkina Anna: A bőség kellemetes zavara – Gondolatok a Magyar Közmondástárról. Magyr Nyelvőr 2006, 130 évf., 3. szám, 371–377.
 • Páli Éva – Dóra Boronkai: Insights into the Works Published by Tinta Publishing House – Anna T. Litovkina: Magyar közmondástár. Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve. [The Dictionary of Hungarian Proverbs: Definitive Dictionary of Proverbs Supplemented with Examples]. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005; George L. NAGY: Thesaurus of English Idioms. Budapest: 2006. Acta Ethnographica Hungarica 52 (1), 252–256.
 • B. Papp Eszter: Magyar közmondások orosz szemmel. Iskolakultúra 2006.06. 131–133.
 • Vargha Katalin: Magyar közmondástár. Magyar Tudomány 2005. 12. 1620–1622.
T. Litovkina, Anna – Vargha, Katalin (2005). „Éhes diák pakkal álmodik”. Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai, Budapest.

Recenziók

 • Boronkai Dóra – Éva Páli: T. Litovkina Anna – Katalin Vargha: „Viccében él a nemzet”. Magyar közmondás-paródiák [“The Nation Lives in Its Jokes”: Hungarian Proverb Parodies]. Budapest 2005; „Éhes diák pakkal álmodik”. Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai [“A Hungry Student Dreams about a Parcel”: Students’ Proverb Variations]. Budapest 2005. Acta Ethnographica Hungarica 52 (1), 248–251.
 • D. I. Közmondások az egyetemről: „Éhes diák pakkal álmodik”. Vasárnapi Dunántúli Napló, 2005. ápr. 17., 3.
 • Daniss Győző: Madarat tolláról, embert mobiljáról. Közmondásváltozatok a felsőoktatásból. Népszabadság 2005. május 5., 3.
T. Litovkina, Anna – Vargha, Katalin (2005). „Viccében él a nemzet”. Magyar közmondás-paródiák, Budapest.

Recenziók

 • Boronkai Dóra – Éva Páli: T. Litovkina Anna – Katalin Vargha: „Viccében él a nemzet”. Magyar közmondás-paródiák [“The Nation Lives in Its Jokes”: Hungarian Proverb Parodies]. Budapest 2005; „Éhes diák pakkal álmodik”. Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai [“A Hungry Student Dreams about a Parcel”: Students’ Proverb Variations]. Budapest 2005. Acta Ethnographica Hungarica 52 (1), 248–251.
 • D. I. Közmondások az egyetemről: „Éhes diák pakkal álmodik”. Vasárnapi Dunántúli Napló, 2005. ápr. 17., 3.
T. Litovkina Anna (2004). Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. Szekszárd.

Recenziók

 • Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina: Anna T. Litovkina: Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. In: Modern Nyelvoktatás, 2005. szept., 112–114.
 • Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina: Anna T. Litovkina: Once Upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. In: Jezikoslovije 6.1–2, 2005, pp. 237–239.
 • Vargha, Katalin (2004): Litovkina, Anna T.: Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. 2004, Szekszárd, szerzői kiadás, 108 p. (+ Mieder, Wolfgang – Tóthné Litovkina Anna: Twisted Wisdom. Modern Anti-Proverbs. 1999, Burlington, 254 p.; Litovkina, Anna T.: A Proverb a Day Keeps Boredom Away. 2000, Pécs–Szekszárd, 386 p.) Ethnographia 2004/4.
 • Vargha, Katalin (2006): Anna T. Litovkina: Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. Szekszárd, published by the author, 2004, 108 pp.; Wolfgang Mieder – Anna Tóthné Litovkina: Twisted Wisdom. Modern Anti-Proverbs. Burlington 1999, 254 pp.; Anna T. Litovkina: A Proverb a Day Keeps Boredom Away. Pécs–Szekszárd 2000, 386 pp. Acta Ethnographica Hungarica 2006/1–2, 203–205.
T. Litovkina Anna (2000). A Proverb a Day Keeps Boredom Away. Szekszárd–Pécs: IPF–Könyvek.

Recenziók

 • Davies, Christie (2003). A Proverb a Day Keeps Boredom Away. By Anna T. Litovkina. 2000. Folkore 114, 141–142. Kispál, Tamás (2002). Anna T. Litovkina. A Proverb a Day Keeps Boredom Away. 2000. Nyelv Infó 1, 31–32.
 • McKenna, Kevin J. (2001). Anna T. Litovkina. A Proverb a Day Keeps Boredom Away. 2000. In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 18, 433–436.
 • Vargha, Katalin (2004): Litovkina, Anna T.: Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. 2004, Szekszárd, szerzői kiadás, 108 p. (+ Mieder, Wolfgang – Tóthné Litovkina Anna: Twisted Wisdom. Modern Anti-Proverbs. 1999, Burlington, 254 p.; Litovkina, Anna T.: A Proverb a Day Keeps Boredom Away. 2000, Pécs–Szekszárd, 386 p.) Ethnographia 2004/4.
 • Vargha, Katalin (2006): Anna T. Litovkina: Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. Szekszárd, published by the author, 2004, 108 pp.; Wolfgang Mieder – Anna Tóthné Litovkina: Twisted Wisdom. Modern Anti-Proverbs. Burlington 1999, 254 pp.; Anna T. Litovkina: A Proverb a Day Keeps Boredom Away. Pécs-Szekszárd 2000, 386 pp. Acta Ethnographica Hungarica 2006/1–2, 203–205.
Mieder, Wolfgang – Anna Tóthné Litovkina (1999). Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs. Burlington: The University of Vermont.
Újra kiadás: (2002). Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs. DeProverbio.com: Hobart, Tasmania (Australia).

Recenziók

 • Forgács, Erzsébet (2001). Wolfgang Mieder – Anna Tóthné Litovkina. Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs, 1999. Modern Filológiai Közlemények 1, 129–130.
 • Norrick, Neal (2001). Wolfgang Mieder – Anna Tóthné Litovkina. Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs, 1999. Humor, vol. 14, N 4, 421–423.
 • Mayer, David R. (2000). Wolfgang Mieder – Anna Tóthné Litovkina. Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs (Burlington, VT 1999). Asian Folklore Studies LIX–1, 155–156.
 • Militz, Hans-Manfred (2000). Wolfgang Mieder – Anna Tóthné Litovkina. Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs (Burlington, VT 1999). In: Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 17, 471–473.
 • Vargha, Katalin (2004): Litovkina, Anna T.: Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. 2004, Szekszárd, szerzői kiadás, 108 p. (+ Mieder, Wolfgang – Tóthné Litovkina Anna: Twisted Wisdom. Modern Anti-Proverbs. 1999, Burlington, 254 p.; Litovkina, Anna T.: A Proverb a Day Keeps Boredom Away. 2000, Pécs–Szekszárd, 386 p.) Ethnographia 2004/4.
 • Vargha, Katalin (2006): Anna T. Litovkina: Once upon a Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs. Szekszárd, published by the author, 2004, 108 pp.; Wolfgang Mieder – Anna Tóthné Litovkina: Twisted Wisdom. Modern Anti-Proverbs. Burlington 1999, 254 pp.; Anna T. Litovkina: A Proverb a Day Keeps Boredom Away. Pécs-Szekszárd 2000, 386 pp. Acta Ethnographica Hungarica 2006/1–2, 203–205.

© Anna T. Litovkina 2009 litovkinterrasoft.hu

Web: Olga Mirenska mirenskayayahoo.de www.design-foto-web.de